Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

W trosce o Państwa prywatność prezentuję politykę prywatności, która określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe. Są to dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.dominikamikos.pl. Zbieram wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych przeze mnie usług. Państwa dane osobowe, które zbieram, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych osobowych

Dominika Mikos prowadząca stronę internetową www.dominikamikos.pl Adres : Bobrowniki Małe 131B, 33-122 Wierzchosławice.

III. Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu:
realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług komunikacji z Państwem prowadzenia systemu komentarzy świadczenia usług społecznościowych promocji oferty Administratora marketingu, remarketingu, afiliacji działań analitycznych i statystycznych, windykacji należności, ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Mogę przetwarzać dane osobowe Państwa takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Państwa będą przetwarzane przez okres:
gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z moją stroną (dominikamikos.pl). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa jakie Państwu przysługują

Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).Wszelkie zgłoszenia wynikające z powyższych praw należy przesłać na adres kontakt@dominikamikos.pl. Państwa żądania spełniam lub odmawiam ich spełnienia niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

Moja strona, podobnie jak większość internetowych witryn, korzysta z plików cookies. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego Państwo korzystają (komputer, telefon), lecz nie powodują żadnych zmian w jego ustawieniach. Zbieram informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Ich zbieranie wspiera poprawne świadczenie usług na stronie i służy celom statystycznym. Państwo mogą określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Działania na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok)

Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania mojego profilu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowej. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookies. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również ze mną.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. Państwa dane mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez Państwa zgody.

XI. Postanowienia końcowe

Mam prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Państwa nie zostaną ograniczone. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego na naszej stronie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart